پنكه های مه پاش

انواع پنکه مه پاش

پنکه مه پاش سیستم سرمایشی عالی و بسیار اقتصادی است که در رستوران ها و کافه های فضای باز  استفاده میشود. پنکه مه پاش با سرمای طبیعی و تبخیری که تولید می کند و موجب خنک شدن هوای آن محیط می شود. پنکه مه پاش کنزی فضای را مطبوع میکند و از گرم شدن محیط جلوگیری میکند.

مه پاش پنکه ای دو مدل دارد:

پنکه مه پاش ثابت
پنکه مه پاش پرتابل دار

بالا تماس بگیرید